Førstehjælp med særligt ansvar

Formål med kurset er at give dig kompetencer til at yde førstehjælp i alle tænkelige situationer.

Kurset henvender sig til privatpersoner, virksomheder, foreninger ol. der ønsker et udvidet førstehjælpskursus.

Kurset varer 12 timer og afholdes over 2 dage. I løbet af de to dage kommer vi igennem:

– Førstehjælpens 4 hovedpunkter
– ABC metoden
– Basal genoplivning og brug af hjertestarter (AED)
– Stabilt sideleje
– Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person.
– Førstehjælp ved akut opstået sygdom
– Førstehjælp ved småskader og blødninger
– Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
– Førstehjælp ved ulykker
– Førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Hvor: Jeg kommer ud til jer, med alt hvad der er brug for til førstehjælpsundervisningen. for at kunne øve førstehjælpen i praksis er der brug for god gulvplads, f.eks. et stort mødelokale, en kantine eller lignende. Kurset afholdes på de datoer og tidspunkter, der passer ind i jeres program.

Kursusbevis: Kurset er kompetencegivende, og der udstedes førstehjælpsbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, som er gyldigt i 24 måneder.

Pris: 700 kr. pr deltager. Minimum 5 deltagere, max. 16 deltagere.

Ved kørsel syd for Århus vil der forekomme kørselsgebyr. Detaljerne aftaler vi inden kurset.

Ring og hør mere på telefon 27 58 34 94 eller send en mail på info@andersbjoreng.dk